Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nhóm văn bản Tài liệu đính kèm
1 Quyết định Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 về thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 14 - 01 hộ gia đình, cá nhân)
30/05/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_5_202305220230530082208564_Signed_1685430375023.pdf
2 Kế hoạch Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 29/05/2023 ề tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
29/05/2023
Kế hoạch Thành phố Nhóm văn bản chức năng kh_thuc_hien_chi_thi_10ctttg_220230529035339304_Signed (1)_1685430278275.pdf
3 Quyết định Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 v/v giao đất TĐC cho ông Nguyễn Văn Tài - Nguyễn Thị Linh trú tại Phường Cửa Nam V/v giao đất tái định cư (cấp đổi đất) cho ông Nguyễn Văn Tài - Nguyễn Thị Linh trú tại Phường Cửa Nam
24/05/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20230524_22_20230524041548482480_1684990067352.pdf
4 Quyết định Số 1466/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 v/v thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt Quyết định việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh và Hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, Nhà Văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (Đợt 12 - 01 hộ gia đình)
10/05/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1_quyet_dinh_thu_hoi_20230509020230510033524731_Signed_1683788507208.pdf
5 Thông báo Số 242/TB-UBND công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023 Công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023
24/04/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 3_ban_do_khsdd_2023_tp_vinhdgn_20230428110434237252_1683195528629.pdf
6 Quyết định Số 236/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
24/04/2023
Quyết định Tỉnh Nhóm văn bản chức năng 1_qd_236_ngay_2442023_phe_duyet_khsdd_2023_tp_vinh_202304281104341310_1683195426581.pdf
7 Thông báo 242/TB-UBND - Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023 Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023
04/05/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 4danh_muc_cong_trinh_khsdd_nam_2023_tp_vinh_2023042811043498123_1683195716484.pdf
8 Thông báo Số 242/TB-UBND - Bản thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất TP Vinh năm 2023 Báo cáo tổng hợp thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
04/05/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 2_bao_cao_thuyet_minh_khsdd_2023_tp_vinh_20230428110434219221_1683195653160.pdf
9 Thông báo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 26/4/2023 về thu thập, cập nhật thông tin người lao động Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2023 - 2025
27/04/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng kh_chi_an_sua_202304240325159620230426104801457_Signed_1682589524951.pdf
10 Thông báo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 7/4/2023 Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023
07/04/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng ke_hoach_tang_cuong_cong_tac_d20230407090352898_Signed_1680857403907.pdf
11 Công văn Số 1746/UBND-VHTT ngày 07/4/2023 V/v triển khai các điểm truy cập intetnet công cộng trên địa bàn thành phố Vinh
07/04/2023
Công văn Thành phố Nhóm văn bản chức năng cv_trien_khai_diem_wifi_cong_c20230407091853260_Signed (1)_1680839395392.pdf
12 Kế hoạch Số 663/UBND-VHTT ngày 20/2/2023 Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các phường, xã trên địa bàn TP.Vinh
07/04/2023
Kế hoạch Thành phố Nhóm văn bản chức năng cv_trien_khai_thanh_lap_to_con20230220105442086_Signed_1680839255213.pdf
13 Thông báo 741/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án XD và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP NA tại xã Hưng Chính
21/03/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20230321_22_202303210251215750_1679900661639.pdf
14 Thông báo Số 2110/UBND.NN ngày 27/3/2023 Kế hoạch tái định cư dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An", vay vốn Ngân hàng Thế giới
30/03/2023
Thông báo Tỉnh Nhóm văn bản chức năng Kế hoạch Tái định cư_VPIUR_Final 08.01.2023_Cap nhat 02.3.2023_1680150594993.docx
15 Thông báo Số 211/TNMT ngày 10/3/2023 Công khai hồ sơ cấp GPMT dự án khu thương mại và dịch vụ kết hợp văn phòng cho thuê tại xã Nghi Phú
17/03/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng Ho so de xuat Giay phep MT Vitech 2-2023ntt_1679027397700.pdf
16 Thông báo Số 214/TNMT ngày 13/3/2023 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án kho xăng dầu Lữ đoàn 283
17/03/2023
Thông báo Thành phố Nhóm văn bản chức năng 1822023bao_cao_de_xuat_gpmt_kho_xang_dau_lu_doan_283_20230309030648949940_1679026562913.pdf
17 Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 01/2/2023 V/v hủy bỏ pháp lý Dự án Khách sạn thương mại tổng hợp tại phường Trường Thi, thành phố Vinh (quyết định số 673/QĐ-UBND-XD ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)
23/02/2023
Quyết định Tỉnh Nhóm văn bản chức năng 230215_du_an_truong_thi_202302150153533230_1677136124782.pdf
18 Quyết định Số 337/QĐ-UBND ngày 06/2/2023 V/v thu hồi đát để thực hiện dự án XD và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP NA
06/02/2023
Quyết định Thành phố Nhóm văn bản chức năng 20230213_26_20230213100408602600_1676340163526.pdf
19 Quyết định 118/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận Quyen SD đất cho Nguyễn Duy Thanh - Nghi Ân
13/02/2023
Quyết định Nhóm văn bản chức năng 20230112_2_20230112014713394390_1676262486568.pdf
20 Công văn 317/UBND-TNMT Thực hiện Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử TTHC lĩnh vực đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân
08/02/2023
Công văn Nhóm văn bản chức năng 620ee45d08c84669a0cc0d5c99932bac_20221216091337952 (1)_1675841035097.pdf