Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim, thành phố Vinh (đợt 1)

content:

UBND thành phố Vinh thông báo Quyết định số 5238/QĐ-UBND v/v thu hồi đất thực hiện dự án Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim, thành phố Vinh (đợt 1) - xem chi tiết tại đây - Phụ lục đính kèm - chi tiết 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết