Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Gói số 04)

content:

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Gói số 04): Đấu giá 38 lô đất thuộc các xóm: Trung Mỹ (15 lô), Mỹ Long (23 lô), xã Hưng Đông, thành phố Vinh - xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết