Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (gói số 1)

content:

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (gói số 1): 60 lô đất thuộc Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư phía Đông đường 36m tại xã Hưng Đông và xã Nghi Kim, thành phố Vinh (giai đoạn 2) - xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết