Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty CP kinh doanh dịch vụ thương mại Long Thịnh

content:

- Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty CP kinh doanh dịch vụ thương mại Long Thịnh (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo thuyết minh đề xuất cấp giấy phép môi trường: xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết