Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện RHM và PTTHTM Thái Thượng Hoàng

content:

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện Răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng (xem nội dung Công văn tại đây)

Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện Răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng tại Phường Hưng Bình, thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết