Công khai Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án VSIP giai đoạn 4 (đợt 15)

content:

Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 8/3/2024 v/v thu hồi đất thực hiện dự án VSIp giai đoạn 4 (đợt 15) - xem chi tiết tại đây 

Phụ lục danh mục đất đai thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân bị thu hồi (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết