Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

content:

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty xăng dầu Nghệ An

- Thông báo công khai - Xem chi tiết tại đây

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Bến Thủy (Petrolimex- Cửa hàng 09) tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết