Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới


Số văn bản Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 29/05/2023 ề tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Trích yếu Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày có hiệu lực 29/05/2023
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_chi_thi_10ctttg_220230529035339304_Signed (1)_1685430278275.pdf