V/v triển khai các điểm truy cập intetnet công cộng trên địa bàn thành phố Vinh


Số văn bản Số 1746/UBND-VHTT ngày 07/4/2023
Trích yếu V/v triển khai các điểm truy cập intetnet công cộng trên địa bàn thành phố Vinh
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày có hiệu lực 07/04/2023
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm cv_trien_khai_diem_wifi_cong_c20230407091853260_Signed (1)_1680839395392.pdf