V/v hủy bỏ pháp lý Dự án Khách sạn thương mại tổng hợp tại phường Trường Thi, thành phố Vinh (quyết định số 673/QĐ-UBND-XD ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)


Số văn bản 238/QĐ-UBND ngày 01/2/2023
Trích yếu V/v hủy bỏ pháp lý Dự án Khách sạn thương mại tổng hợp tại phường Trường Thi, thành phố Vinh (quyết định số 673/QĐ-UBND-XD ngày 12/2/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày có hiệu lực 23/02/2023
Cơ quan ban hành Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 230215_du_an_truong_thi_202302150153533230_1677136124782.pdf