V/v thu hồi đát để thực hiện dự án XD và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP NA


Số văn bản Số 337/QĐ-UBND ngày 06/2/2023
Trích yếu V/v thu hồi đát để thực hiện dự án XD và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP NA
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày có hiệu lực 06/02/2023
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 20230213_26_20230213100408602600_1676340163526.pdf