V/v thu hồi giấy chứng nhận Quyen SD đất cho Nguyễn Duy Thanh - Nghi Ân


Số văn bản 118/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thu hồi giấy chứng nhận Quyen SD đất cho Nguyễn Duy Thanh - Nghi Ân
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày có hiệu lực 13/02/2023
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 20230112_2_20230112014713394390_1676262486568.pdf