Thông báo

UBND TP Vinh: Trả lời thông tin NTV phản ánh về tình hình thực hiện dự án đường Lý Thường Kiệt

Nội dung này, UBND thành phố Vinh có ý kiến như sau:
content:

Ngày 16/5/2023, UBND TP Vinh có công văn số: 2447 /UBND-BQLDA về việc "Trả lời thông tin Chuyên mục A lô NVT kết nối của Đài truyền hình Nghệ An phản ánh về tình hình thực hiện dự án đường Lý Thường Kiệt" (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 19/4/2023 Chuyên mục A lô NVT kết nối của Đài truyền hình Nghệ An có phản ánh Dự án đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh: Nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ kéo dài “Gần 30 năm, nhưng đoạn đường chưa đầy 1km chưa thi công xong. Đã qua nhiều lần thay đổi hình thức đầu tư nhưng đến nay đường Lý Thường Kiệt đoạn qua phường Hưng Bình vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay dự án tái khởi động thì vướng công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều người dân đã phản ánh đến chuyên mục A lô NTV kết nối về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường này còn nhiều bất cập”. Nội dung này, UBND thành phố Vinh có ý kiến như sau:
1. Tình hình thực hiện dự án:
Dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn đi qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh được UBND thành phố Vinh phê duyệt chủ trương đầu tư để đầu tư xây dựng từ năm 2011. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhiều, trong khi điều kiện ngân sách của thành phố còn hạn chế, quỹ đất để bố trí tái định cư cho phù hợp với điều kiện hiện tại của các hộ dân gặp nhiều khó khăn nên dự án tạm dừng triển khai.

Đến ngày 25/7/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý bổ sung công trình Xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua địa bàn phường Hưng Binh) vào Danh mục các Dự án gọi vốn đầu tư theo hợp đồng BOT và hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 3484/QĐ.UBND-ĐTXD; Ngày 03/8/2016 Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương đầu tư tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình) theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) tại công văn số 1160-CV/TU. Sau khi được bổ sung vào danh mục các dự án gọi vốn đầu tư theo hợp đồng BOT và hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An đã có đề xuất thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng - Chuyển giao (BT) và đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số số 4071/UBND-CN ngày 23/8/2016. Quá trình thực hiện do có thay đổi về chế độ chính sách trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư nên dự án xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình) theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) dừng thực hiện và đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận.
Sau khi dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình), thành phố Vinh dừng thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), ngày 12/7/2019 Hội đồng nhân dân thành phố Vinh đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án tại văn bản số 98/HĐND-VP ngày 12/7/2019; ngày 26/6/2020 UBND thành phố Vinh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND.

Đến nay dự án đang được triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thi công tại hiện trường. Cụ thể.

Về giải phóng mặt bằng:
- Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được 460m/tổng chiều dài tuyến 1.056m (bao gồm 360 m đoạn qua trường Tiểu học, trường mầm non phường Hưng Bình, Tiểu đoàn 682 thuộc Lữ đoàn 971- Bộ Quốc phòng và 100m đoạn tiếp giáp với Chung cư Trung Đức).
- Đối với 596m đoạn còn lại ảnh hưởng 70 hộ gia đình, cá nhân: Đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 35 hộ; đang hoàn thiện hồ sơ các hộ còn lại để thẩm định, phê duyệt. Kế hoạch hoàn thành thẩm định, phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường Lý Thường Kiệt trong tháng 6 năm 2023. Bố trí vốn, thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 7, tháng 8 năm 2023.
Về thi công xây dựng tuyến đường:
- Đang triển khai thi công hệ thống thoát nước; nền, mặt đường; bó vỉa, đan rảnh, vỉa hè trên phạm vi tuyến đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Công văn giải trình của UBND TP Vinh gửi Đài PTTH Nghệ An.

2. Nội dung phản ánh của các hộ dân:

Thứ nhất: Giá đất bồi thường nơi đi thấp, giả nơi đến tái định cư cao: Đối với nội dung này, cùng ngày 13/4/2022, UBND thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất tại phường Hưng Bình và Quyết định số 1588/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu quy hoạch chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc để thực hiện dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Tại thời điểm đó, để có cơ sở phê duyệt giá đất cụ thể, UBND thành phố Vinh đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá Miền Nam chi nhánh tại Nghệ An thực hiện tư vấn, điều tra, khảo sát giá; Hội đồng thẩm định giá Thành phố đã họp xem xét kỹ cụ thể đến từng vị trí thửa đất; cân đối mức giá cụ thể phù hợp tại thời điểm và đã thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền.
Thứ hai: Về bồi thường thiệt hại tài sản trên đất (theo phản ảnh của các hộ dân khi xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ thì các cơ quan liên quan thực hiện xác định giá trị tài sản có tính khấu hao theo thời gian sử dụng)
Đối với các công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (là tổ chức lập phương án bồi thường dự án) đã tiến hành xác định giá trị bồi thường cho các hộ gia đình trên cơ
- Khối lượng được xác định: Căn cứ trên Biên bản kiểm kê hiện trạng đã được các thành phần xác nhận (đại diện hộ gia đình, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Hưng Bình, Ban cán sự các khối, chủ đầu tư dự án)
- Tỷ lệ xác định bị ảnh hưởng: 100%.
- Đơn giá áp dụng:
+ Về tài sản vật kiến trúc: Quyết định số 69/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đơn giá được quy định tại Đơn giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố.
+ Về cây cối hoa màu: Theo các Thông báo Liên Sở của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo từng quý (quý I, quý II) trong năm 2023, đảm bảo giá được áp dụng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình sát với thời điểm thu hồi đất.
- Giá trị bồi thường: Tương đương với giá trị xây mới của công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng tại thời điểm bồi thường, không áp dụng phương án tính khấu hao tỷ lệ % còn lại của các công trình như các hộ dân phản ảnh.

Trên đây là ý kiến của UBND thành phố Vinh về nội dung phản ánh từ Chuyên mục A lô NVT kết nối của Đài truyền hình Nghệ An về Dự án đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình) xin thông tin để Thường Trực Tỉnh Ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông, Đài Truyền hình nghệ An, Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy được biết./.
 

PV

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2042
Tổng: 1035887