Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

content:

Thông báo số 719/TB-PTQĐ ngày 4/5/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Xem chi tiết Thông báo tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1219
Tổng: 803384