Thông báo

Công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường của Xưởng gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm nhựa Quốc Trung

content:

Công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường của Xưởng gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm nhựa Quốc Trung do Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Quốc Trung làm chủ cơsở

1. Công văn số 461/TNMT ngày 17/5/2024 v/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (xem chi tiết tại đây)

2. Báo cáo thuyết minh đề xuất GP môi trường (xem chi tiết tại đây)

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4746
Tổng: 908507