Thông báo

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Lam Hồng tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh

content:

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Lam Hồng tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh

Xem chi tiết tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1068
Tổng: 803450