Thông báo

Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện Mailisa 3

content:

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện Mailisa 3 

Thông báo số 1156/TNMT ngày 6/11/2023 (xem chi tiết tại đây)

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (xem chi tiết tại đây)

BBT Cổng TTĐT TP Vinh

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3593
Tổng: 688625