THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số


Số văn bản Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 về thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày có hiệu lực 09/05/2024
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm nd48_1717043889348.pdf