THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc


Số văn bản Kế hoạch số 234-KH/Th.U ngày 05/4/2024 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày có hiệu lực 05/04/2024
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm bbec642c6e81456d89df5dba268a8945_20240405033732072_1712562668190.pdf