THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước


Số văn bản Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
Ngày ban hành 25/06/2024
Ngày có hiệu lực 01/07/2024
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm 5a31e6397aa54ea8a9f07f1422054750_20240704105831149_1720603792343.pdf