THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.


Số văn bản Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 9/5/2024
Trích yếu Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày có hiệu lực 09/05/2024
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm e4928c0d76c94ca7ad8c388ab77b843c_20240513044400581_1715747674513.pdf