THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ TTTT quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng, trang TTĐT cơ quan nhà nước


Số văn bản Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Trích yếu Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ TTTT quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng, trang TTĐT cơ quan nhà nước
Ngày ban hành 31/12/2023
Ngày có hiệu lực 18/03/2024
Cơ quan ban hành Bộ, Ngành TW
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm TT22_1710760348062.pdf