THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024 - 2025


Số văn bản Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 19/02/2024
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024 - 2025
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày có hiệu lực 19/02/2024
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm hoan_thien_ke_hoach_pc_benh_kh20240219044201862_Signed_1708398467306.pdf