THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại


Số văn bản Quyết định số 84/QĐ-BCT ngày 16/01/2024 ban hành kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
Trích yếu Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày có hiệu lực 16/01/2024
Cơ quan ban hành Bộ, Ngành TW
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 84_1706842246647.pdf