THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của CQ HCNN giai đoạn 2021-2030”


Số văn bản Quyết định số 20/QĐ-BNV ngày 12/01/2024 của Bộ Nội vụ
Trích yếu Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của CQ HCNN giai đoạn 2021-2030”
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày có hiệu lực 12/01/2024
Cơ quan ban hành Bộ, Ngành TW
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm kstthc_1706174877720.pdf