THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Về việc thu hồi đất của người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 20, xã Hưng Đông)


Số văn bản Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 v/v thu hồi đất tại xã Hưng Đông
Trích yếu Về việc thu hồi đất của người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 20, xã Hưng Đông)
Ngày ban hành 11/01/2024
Ngày có hiệu lực 11/01/2024
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 62_qd_thu_hoi_dat_20240108103720240111045359952_Signed_1705288045710.pdf