THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Triển khai Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng hóa đơn điện tử


Số văn bản Công văn số 6846/UBND-TCKH ngày 4/12/2023 về sử dụng hóa đơn điện tử
Trích yếu Triển khai Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng hóa đơn điện tử
Ngày ban hành 04/12/2023
Ngày có hiệu lực 04/12/2023
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm