THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mai, khối 13, phường Trường Thi, thuộc diện phải BVTC, GPMB dự án: Mở rộng Trường tiểu học Trường Thi


Số văn bản Công văn số 543/UBND-UBND.ĐC ngày 16/10/2023 v/v giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mai, khối 13, phường Trường Thi
Trích yếu Về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mai, khối 13, phường Trường Thi, thuộc diện phải BVTC, GPMB dự án: Mở rộng Trường tiểu học Trường Thi
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày có hiệu lực 18/10/2023
Cơ quan ban hành Phường, xã
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm cv_gui_co_quan_lien_quan_ve_qu20231017075808318_Signed_1697599306646.pdf