THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Vũ Thị Lan, phường Đông Vĩnh


Số văn bản Quyết định số 3355/QĐ-UBND v/v thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Lan, phường Đông Vĩnh
Trích yếu Thu hồi đất ông Dương Xuân Hồ - Vũ Thị Lan, phường Đông Vĩnh
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày có hiệu lực 22/09/2023
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm form_qd_thu_hoi_dat2023091808520230918091832787_Signed_1695373566579.pdf