THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023


Số văn bản 242/TB-UBND - Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023
Trích yếu Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày có hiệu lực 04/05/2023
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 4danh_muc_cong_trinh_khsdd_nam_2023_tp_vinh_2023042811043498123_1683195716484.pdf