THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Kế hoạch tái định cư dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An", vay vốn Ngân hàng Thế giới


Số văn bản Số 2110/UBND.NN ngày 27/3/2023
Trích yếu Kế hoạch tái định cư dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An", vay vốn Ngân hàng Thế giới
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày có hiệu lực 30/03/2023
Cơ quan ban hành Tỉnh
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Tái định cư_VPIUR_Final 08.01.2023_Cap nhat 02.3.2023_1680150594993.docx