UBND TP xây dựng phương án sáp nhập và đặt tên các phường xã trình UBND Tỉnh

5 đơn vị phường xã thực hiện sáp nhập gồm Quang Trung, Đội Cung, Lê Mao, Hồng Sơn và Hưng Chính.
content:

Thực hiện kết luận số 48 của Bộ chính trị và NQ số 35 của ủy ban thường vụ quốc hội; giai đoạn 2023-2025 thành phố đã xây dựng phương án trình sở nội vụ và UBND tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích, quy mô dân số theo quy định.

    5 đơn vị phường xã thực hiện sáp nhập gồm Quang Trung, Đội Cung, Lê Mao, Hồng Sơn và Hưng Chính. Dự kiến sau khi sáp nhập Phường Hồng Sơn và Vinh Tân sẽ đặt tên phường Vinh Tân. Đối với Hưng Chính và Cửa Nam, tên sau sáp nhập là phường Cửa Nam; đối với Đội Cung, Quang Trung và Lê Mao; sau sáp nhập dự kiến đặt tên là phường Quang Trung. Hiện nay Sở nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, xin ý kiến các huyện thành thị và sở ban ngành để hoàn thiện trình các bộ, ban, ngành trung ương.

T/H Ngân Hà

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết