Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2023

content:

Thông báo số 533/TB-HĐXT ngày 25/8/2023 v/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2023 (xem chi tiết thông báo)

Danh sách chi tiết (tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết