Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 - Ngành Giáo dục đào tạo thành phố Vinh năm 2023

content:

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 - Ngành Giáo dục đào tạo thành phố Vinh năm 2023

1- Thông báo số 670/TB-UBND ngày 25/12/2023 của UBND thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

2- Danh sách thí sinh  đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 - xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết