Thông báo tổ chức giao thông phục vụ “Đêm hội đường phố chào đón năm mới” tại phố đi bộ và bắn pháo hoa vào Đêm giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024

content:

Thông báo tổ chức giao thông phục vụ “Đêm hội đường phố chào đón năm mới” tại phố đi bộ và bắn pháo hoa vào Đêm giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024 (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết