Thông báo tổ chức đấu giá tài sản Khu QH chia lô đất ở khối Xuân Tiến, Hưng Dũng

content:

Thông báo số 623/TB-PDTĐ ngày 17/3/2024 v/v tổ chức đấu giá tài sản Khu QH chia lô đất ở khối Xuân Tiến, Hưng Dũng

Xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết