Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Gói 05)

content:

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Gói 05): Tổ chức đấu giá 48 lô đất ở dân tư tại xóm Trung Mỹ - Trung Thành, xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết