Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện Mailisa 3

content:

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện Mailisa 3 

Thông báo số 1156/TNMT ngày 6/11/2023 (xem chi tiết tại đây)

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (xem chi tiết tại đây)

BBT Cổng TTĐT TP Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết