Nghị quyết 39-NQ/TW về phát triển Nghệ An: Thời cơ "vàng" để đột phá và phát triển

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương Nghệ An những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Người từng căn dặn “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc” (Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ngày 21/7/1969).
content:
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương Nghệ An những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Người từng căn dặn “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc” (Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ngày 21/7/1969).

Vâng theo lời Người, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn trăn trở, nỗ lực vượt khó để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dành sự quan tâm đặc biệt cho tỉnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã luôn dõi sát tình hình của tỉnh, ban hành các Kết luận, Nghị quyết riêng về Nghệ An, nhằm định hướng chiến lược, tầm nhìn và tạo động lực giúp tỉnh phát triển tương xứng với vị thế, vai trò, tiềm năng. Quá trình thực hiện Kết luận số 20-KL/TW, Nghị quyết số 26 NQ/TW, Thông báo số 55 -TB/TW của Bộ Chính trị, Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ, nhưng mục tiêu cốt lõi nhất được định hướng “Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp vào năm 2020” vẫn chưa thành hiện thực.

Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Ảnh: Thành Duy
Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”; với quan điểm “xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước”, ngày 18/7/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đây được xem là thời cơ, vận hội mới cho Nghệ An.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng mục tiêu đến năm 2030 “Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường”.

 

Việc Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An, ngoài tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn thể hiện sự nhất quán, xuyên suốt và tính thực tiễn trong các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển tỉnh Nghệ An; khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghệ An đối với khu vực, vùng và cả nước; tạo sự thống nhất trong nhận thức của tất cả các cấp, các ngành; từ đó, mở đường cho việc đưa ra những giải pháp mới, đột phá để thu hút nguồn lực, cả vật chất và tinh thần để xây dựng và phát triển Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Devi Nguyễn
Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Devi Nguyễn

Từ kinh nghiệm 10 năm triển khai Nghị quyết số 26 NQ/TW, Bộ Chính trị đã chỉ đạo rất rõ về trách nhiệm thực thi Nghị quyết số 39-NQ/TW đối với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, của tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành một cách đầy đủ và sâu sắc. Trong đó, Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Nghệ An khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra cơ sở vật chất Trường THPT Kỳ Sơn; Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm gian hàng sản phẩm OCOP của huyện Nam Đàn; Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường ven biển đoạn qua huyện Nghi Lộc và dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra cơ sở vật chất Trường THPT Kỳ Sơn; Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm gian hàng sản phẩm OCOP của huyện Nam Đàn; Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường ven biển đoạn qua huyện Nghi Lộc và dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng chỉ ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Nghệ An trong thời gian tới, gồm: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Đồng thời, xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm chủ đạo là Nghệ An cần phát huy tính tự lực, tự cường, vươn lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất của mình; đồng thời, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần đại đoàn kết của vùng đất địa linh nhân kiệt; huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực hợp tác công – tư, nguồn lực ngoài xã hội, lấy đầu tư công dẫn dắt nguồn lực đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ phát triển tỉnh một cách đột phá. Quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phải phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An; đồng thời, hạn chế được những mâu thuẫn, thách thức, khó khăn, vướng mắc mà tỉnh phải tháo gỡ.

Toàn cảnh thị trấn Nam Đàn, thị trấn Đô Lương, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Dũng - Sách Nguyễn - Hồ Long - Thành Cường
Toàn cảnh thị trấn Nam Đàn, thị trấn Đô Lương, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Dũng - Sách Nguyễn - Hồ Long - Thành Cường

Để tạo bước đột phá trong quá trình triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An mới chỉ là bước mở đầu rất quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả; phải biến Nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động, những điều chúng ta mong muốn Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn. Theo đó, tinh thần là địa phương cũng phải cố gắng quyết liệt hơn, là chủ lực, là nội lực, là người phải thực hành, không được ỷ lại; nhưng trách nhiệm của các cơ quan Trung ương cũng rất quan trọng, không khoán trắng cho địa phương. Tất cả cần vào cuộc đồng bộ với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để tạo được chuyển biến cụ thể, rõ rệt.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức cuộc họp, nghe báo cáo kế hoạch, công tác chuẩn bị để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt; xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và phối hợp xây dựng dự thảo xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Tại cuộc làm việc này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần sẵn sàng chuẩn bị với tâm thế sớm, chu đáo cho Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng Chương trình hành động có nội dung sát và phù hợp với thực tiễn Nghệ An, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm.

Trên nhiều diễn đàn, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chia sẻ: Đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”, thời điểm “vàng” để phát triển nhanh, mạnh, đột phá, bền vững hơn. Nếu chúng ta không tận dụng để nhanh lên, không tự vượt lên thì Nghệ An sẽ lỡ cơ hội phát triển. Với một bối cảnh, thời điểm như vậy, với những quyết tâm thay đổi mạnh mẽ đó, rất cần sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cao trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI trị giá 165 triệu USD cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI trị giá 165 triệu USD cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology. Ảnh: Phạm Bằng

Minh chứng rõ cho sự quyết tâm thay đổi mạnh mẽ đó, trong dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam cho Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology. Dự án có tổng vốn đầu tư 165 triệu USD, dự kiến sử dụng 1.500 lao động, dự kiến đến tháng 10/2024 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là dự án FDI có thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư nhanh nhất từ trước đến nay; từ khi tập đoàn bắt đầu vào Nghệ An khảo sát đầu tư đầu tháng 6/2023 đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ gần 2 tháng.

Phát biểu tại lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: “Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của tỉnh Nghệ An trong việc đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư kể từ lúc bắt đầu vào khảo sát đến khi dự án đi vào hoạt động. Việc này cũng giúp cho công tác thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian gần đây đạt kết quả tích cực. Đến thời điểm này, Nghệ An đã thu hút vốn FDI trên 890 triệu USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành của cả nước”.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: P.V
Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: P.V

Còn ông Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong việc thời gian ngắn đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án và nhấn mạnh, rằng “Điều này thể hiện sự hỗ trợ tích cực và quan tâm của tỉnh, đồng thời, xây dựng niềm tin rất lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài”. Đây cũng chính là điều mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương trong toàn tỉnh mong muốn, quyết tâm tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để phát triển quê hương.

Có thể nói, khát vọng phát triển Nghệ An luôn được hun đúc qua nhiều thời kỳ, nhưng có lẽ khát vọng ấy đã trở nên rất mạnh mẽ và thôi thúc vào lúc này. Sự quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An cộng với xung lực mới từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, được kỳ vọng sẽ cộng hưởng thành sức mạnh to lớn đưa Nghệ An sang một chu kỳ phát triển mới, phù hợp với xu thế thời đại, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ “Phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung bộ, trên trục giao thông huyết mạch Bắc-Nam của cả nước. Ảnh: Nhật Thanh
Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung bộ, trên trục giao thông huyết mạch Bắc-Nam của cả nước. Ảnh: Nhật Thanh
  • Nội dung: Đức Chuyên
  • Ảnh: PV - CTV
  • Thiết kế - Kỹ thuật: Hữu Quân

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết