LLVT tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024-2029

5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc.
content:

Sáng 2/7, LLVT tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 nhằm tổng kết, rút ra nguyên nhân mạnh yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 - 2029 và những năm tiếp theo; đồng thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua. 

Dự Đại hội có Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2024.

5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc. Phong trào đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, lực lượng vũ trang luôn đi đầu trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; qua đó, làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân. Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tô thắm truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Xô Viết anh hùng trong thời kỳ mới; xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2024.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Phong trào Thi đua quyết thắng 5 năm qua.

Đồng thời, đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp tiến hành Phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn 2024 - 2029; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu quê hương, đất nước của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà; thể hiện ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, chủ động khắc phục khó khăn vững bước tiến lên lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh; phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

 Các đồng chí trong Thường trực HĐND và UBND tỉnh, cùng các đại biểu dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2024. 

Tổng kết giai đoạn 2019 – 2024, có 39 tập thể và 34 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, Bằng khen, Giấy khen. Trong đó có 2 tập thể được đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen. Dịp này có 15 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 21 tập thể và 17 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày Quyết tâm thư của đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng, Đại hội đã nghe 6 ý kiến tham luận và báo cáo điển hình tiên tiến của các đại biểu là những đại diện xuất sắc trong vườn hoa tươi thắm của Phong trào thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, đã bổ sung và làm sinh động thêm Báo cáo trình Đại hội, đồng thời đề xuất một số kinh nghiệm, cách làm hay để vận dụng trong thực tiễn

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Tại Đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh QK4 đã phát biểu chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ quan trọng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh trong phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận và bế mạc đại hội. 

Để phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển hiệu quả, đi vào chiều sâu, thiết thực cụ thể hóa Quyết tâm thư của Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trong phát biểu bế mạc Đại hội đã đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, đối với phong trào thi đua yêu nước nói chung và Thi đua Quyết thắng nói riêng; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

 
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2024. 

Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua, hướng thi đua vào thực hiện có chất lượng nhiệm vụ trọng tâm. Chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; giúp Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh tham quan trưng bày chuyên đề: "Lực lượng vũ trang Nghệ An 79 năm - những mốc son tự hào". 

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ “Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại” được xác định tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2024. 
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019 - 2024. 

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: gắn chặt thi đua với khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, che dấu khuyết điểm, thiếu trung thực trong thi đua.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn-Truyenhinhnghean.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết