Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trung tâm trưng bày GTSP&DVTH TVC

content:

Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm và dịch vụ tổng hợp TVC, do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TVC làm chủ cơ sở

1. Công văn số 462/TNMT ngày 17/5/2024 v/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (xem chi tiết tại đây)

2. Báo cáo thuyết minh GP môi trường (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết