Thông báo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại Lô số 8, Cụm công nghiệp xã Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh

content:

Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại Lô số 8, Cụm công nghiệp xã Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh

1. Công văn số 437/TNMT ngày 10/5/2024 (xem chi tiết tại đây)

2. Báo cáo thuyết minh đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK của Công ty TNHH Việt Mỹ (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết