Phim tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

content:

Trong khuôn khổ tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, UBND thành phố Vinh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố bộ phim “Hội nghị Geneva 1954 – Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam”do Bộ Ngoại giao thực hiện, thời lượng 12:06 phút, để phục vụ công tác thông tin rộng rãi trong và ngoài nước.

Chi tiết truy cập các Link sau:

1. Bản có phụ đề tiếng Anh:

https://drive.google.com/file/d/1tunFbn_NWMYcFuosjUaDWfGIt7vBLDEV/view

2. Bản có phụ đề tiếng Pháp:

https://drive.google.com/file/d/1WdUIbILxOOvRyxxyN5FhIHG6mnXmvUtG/view?usp=sharing

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết