Diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng 2024

content:

Ngày 9/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng nền tảng hỗ trợ cấp độ an toàn thông tin và điều phối xử lý sự cố; Diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh mạng đợt I/2024. 

Để đề phòng các cuộc tấn công mạng có chủ đích hoặc đối tượng xấu lợi dụng thói quen, sở thích của người dùng để đánh lừa, chiếm quyền điều khiển, lấy cắp dữ liệu, cài cắm mã độc hoặc làm bước đệm để tấn công vào các hệ thống khác trong cơ quan, đơn vị... Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chuyên ngành tổ chức hướng dẫn và diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các đối tượng là cán bộ thực hiện nhiệm vụ CNTT và cán bộ quản trị kỹ thuật vận hành hệ thống giao ban điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Dự và chỉ đạo tập huấn có đồng chí Võ Trọng Phú, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; chuyên gia ứng cứu sự cố mạng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng sự tham gia của gần 40 cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Cuộc diễn tập đã tiến hành theo đúng kịch bản, gồm: Nhận diện tình hình, thu thập thông tin, ghi chép diễn biến về sự cố; truy tình dấu vết, cô lập hiện trường và phân tích, lấy mẫu mã độc; tiêu diệt mã độc, vô hiệu hoá và gỡ bỏ mã độc; báo cáo kết quả, cách thức xử lý gửi đến cơ quan chức năng và tổng kết giải đáp, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Hồ Kiên - Phòng VHTT TP Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết