Ban Thường vụ Thành uỷ duyệt Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

content:

Sáng ngày 08/5, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức duyệt Đại hội MTTQ TP lần thứ XIX, NK 2024 - 2029. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND , Phó Chủ tịch UBND TP; Trưởng các Ban xây dựng Đảng và Chánh Văn phòng Thành ủy; Thường trực UBMTTQ TP. 


Các thành viên dự họp đã cho ý kiến tham gia góp ý vào Chương trình Đại hội, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Đề án nhân sự. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lư yêu cầu Thường trực MTTQ TP tiếp thu các ý kiến đóng góp để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị MTTQ TP tiếp tục làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, tạo sự ổn định, đồng thuận xã hội; thực hiện tốt quy chế phối hợp của MTTQ; khẳng định vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, phát động tốt các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác MT; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư…
Dự kiến Đại hội MTTQ Thành phố Vinh lần thứ XIX, NK 2024 - 2029 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2024 tại Trung tâm hội nghị Thành phố.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết