Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm thương mại, nhà ở tổng hợp và văn phòng cho thuê Phú Nguyên Plaza

content:

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm thương mại, nhà ở tổng hợp và văn phòng cho thuê Phú Nguyên Plaza

Xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết