Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hùng Phước tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh

content:

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hùng Phước tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh 

Xem chi tiết tại đây

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết