Công khai dự toán ngân sách nhà nước thành phố Vinh năm 2024

content:

UBND thành phố Vinh công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 như sau:

1. Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 - xem chi tiết tại đây

2. Phụ lục chi tiết dự toán ngân sách (xem tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết