Hiệp thương cử 65 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 hiệp thương cử 65 vị vào khoá mới; đồng thời xác định rõ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.
content:

(Baonghean.vn) - Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 hiệp thương cử 65 vị vào khoá mới; đồng thời xác định rõ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

bna_ MT6.jpg
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều kết quả có dấu ấn nổi bật

Sáng 23/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và thảo luận, thống nhất đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dự đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; đồng chí Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo thành phố và các phường, xã; gần 190 cán bộ Mặt trận các cấp thành phố, các thành viên trong khối Mặt trận.

bna_ MT4.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo của Thành uỷ Vinh và phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, cùng với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh; kết quả thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024 có nhiều dấu ấn, hiệu quả.

bna_ MT3.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và của thành phố, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động một cách sáng tạo, hiệu quả. Thông qua đó, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tiêu biểu như triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp thành phố đã huy động nhân dân đóng góp hơn 143 tỷ đồng, hiến gần 7.800 mđất và hơn 3.200 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa. Các cuộc vận động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, kết quả huy động hơn 50 tỷ đồng, giúp đỡ nhiều người dân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

bna_ MTTP.jpg
Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Mặt trận các cấp thành phố cũng đã chủ động đổi mới, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân với 243 cuộc đối thoại liên quan đến đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng…

Công tác giám sát của Mặt trận được gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân với tổng hơn 300 cuộc giám sát chuyên đề.

Thông qua hoạt động đối thoại, giám sát và phản biện của Mặt trận đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, giải tỏa bức xúc, tạo đồng thuận xã hội, làm cơ sở, động lực phát triển chung của thành phố.

bna_ MT1.jpg
Các đại biểu cơ sở tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của cấp uỷ, chính quyền

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đã biểu dương và ghi nhận nhiều kết quả đạt được của Mặt trận các cấp thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, đề nghị đại hội nghiêm túc nhìn nhận, đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

bna_ Mt17.jpg
Đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Thành uỷ Phan Đức Đồng cũng đặt ra một số yêu cầu đối với Mặt trận Tổ quốc thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên, cổ vũ, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố; trọng tâm là hiện thực hoá mục tiêu “phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của các vùng Bắc Trung Bộ” theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna_ MT8.jpg
Các đại biểu hiệp thương cử Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh khoá XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Mai Hoa

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của Đảng, của chính quyền; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm công tác, bảo đảm ngang tầm nhiệm vụ.

bna_ MT10.jpg
Đồng chí Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội với yêu cầu Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, tăng cường vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Ảnh: Mai Hoa
bna_ MT11.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, chủ toạ điều hành đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Phan Đức Đồng và Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu Hương. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 65 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh khoá XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khoá XVIII được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XIX nhiệm kỳ 2024 – 2029.

bna_ MT15.jpg
Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Thành uỷ Vinh tặng hoa chúc mừng các Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khoá XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Loan – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khoá XVIII được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc khoá XIX.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc khoá XIX.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Mai Hoa - Baonghean.vn

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết